Välkommen till DE NEEFs hemsida!
 
De Neef Scandinavia är en del av Grace Constrution Products.

Grace Construction Products erbjuder ett brett sortiment av innovativa specialkemikalier och byggmaterial som bland annat omfattar: betongtillsatser och tekniker och fibrer, produkter för arkitekturbetong, flytande pigment för färgad betong, tillsatser för cementbehandling, produkter för murbruk, luftbarriärer, takunderlag, byggmaterial för bostadshus, vattentätningssystem för byggnader och brandskyddsprodukter.

Grace är ett internationellt ledande företag inom byggmaterialindustrin och Grace produkter efterfrågas av arkitekter och ingenjörer och används av entreprenörer, tillverkare av fabriksbetong och prefab, sten- och blockproducenter samt cementtillverkare, allt för att öka tåligheten, styrkan och utseendet på konstruktioner och byggnader.